خسته ,انقلابیون خسته

در روزگاری نفس می کشیم که برخی از پیشگامان اصلی انقلاب امروز خسته شده اند و دیگر نای مبارزه ندارند. زیاد نمی خواهم معنای این حرف را باز کنم چون می دانم بسیار درد آور و ناامید کننده خواهد بود.اخیرا رهبری انقلابیون خسته و ناامید را به روزه دارانی تشبیه کرد که قبل از اذان افطار می کنند. این تمثیل به جا می تواند عمق فاجعه را تا حدودی بیان کند، اما همین نکته کفایت که نه تنها این افراد داشته های معنوی خود را یک شبه بر باد می دهند و به مرور ملعبه دستان دشمن خواهند شد، بلکه از بعد اثر گذاری این خستگی بر نسل های جوان بعدی انقلاب که باید روحیه ناب و خستگی ناپذیری را سرمشق قرار دهند، نیز دارای تخریب های غیر قابل جبران خواهند  بود.

در پایان به تمام بزرگواران انقلابی گذشته جمله شهید بهشتی (ره) را هدیه می کنم که : انقلابی بودن ارزش نیست،انقلابی ماندن ارزش است...


منبع اصلی مطلب : نجوا
برچسب ها : خسته ,انقلابیون خسته
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : انقلابیون خسته...