صراحتا و بی مقدمه می گویم ، به غیر از مشگلات خارجی که شاخص آنها استکبار جهانی است و هر چه قدر هم که روشن فکر باشی نمی توانی تاثیرات مضر و شیطانی آن را ماست مالی کنی، یکی از چالش های اصلی انقلاب آن دسته از آقا زادگانی هستند که نه سختی کشیده اند و نه کمبود بلکه دنیا را از دریچه آسایش و تجمل گرایی  این روز های پدران یقه سفید خود درک کرده و میبینند.


منبع اصلی مطلب : نجوا
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ریشه اصلی