نکته دیگر حائز اهمیت آن است که در همه متون بررسی و نقد سیاست های غربی و یا دوران قبل از انقلاب ،   گاها ریشه های تعصب و نقد تندرو  مشاهده می گردد، حال که تاریخ و آیندگان نیازمند بررسی های بدون غرض و تعصب می باشند. باید به این موضوع توجه نمود که اگر تاریخ را با قلم های متعصب بنگاریم ، آیندگان به آسانی از آن سطر ها عبور و تاریخی جدید خواهند نگاشت.

منبع اصلی مطلب : نجوا
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : قلم های متعصب